Procesul de Achiziție

 • Planificare

   Planul național de achiziție a vaccinului

  Cantitatea, termenul și tipul(rile) de vaccin care vor fi achiziționate - La 13 ianuarie 2021, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică prin Hotărârea nr. 41 din 13 ianuarie a aprobat Planul Național de Imunizare împotriva COVID-19. Documentul stabilește componentele cheie ale strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19 și descrie procesul general de organizare a vaccinării populației în conformitate cu standardele naționale și internaționale. Potrivit Planului național de imunizare anti-COVID-19, Pentru Republica Moldova, vaccinurile vor fi achiziționate prin diferite modalități: platforma COVAX, acorduri bilaterale sau donații iar autoritățile naționale vor asigura ca toate vaccinurile care vor fi importate în Republica Moldova să fie aprobate și să ofere cea mai înaltă siguranță și eficacitate.

  Având în vedere scopul Planului național de imunizare anti-COVID-19, și anume reducerea morbidității și mortalității provocate de COVID-19 prin asigurarea și administrarea în timp util a vaccinurilor sigure și eficiente anti-COVID-19 populației Republicii Moldova, autoritățile și instituțiile publice responsabile, menționate în Planul național de imunizare anti COVID-19, au sarcina de a asigura executarea conformă și în măsură deplină a acțiunilor din domeniul de competență, Guvernul având prerogativa de coordonare a activităților, mobilizarea și alocarea mijloacelor financiare, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) fiind responsabil de Procesul operațional de aprobare a activităților de coordonare, informare și comunicare, Ministerul Finanțelor fiind responsabil de alocarea cu resurse financiare pentru aprovizionarea cu vaccin și echipament necesar, Compania Națională de Asigurări în Medicină având responsabilitatea de alocarea resurselor adiționale pentru procurarea vaccinului sau a echipamentelor, în limita mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală disponibile, iar Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate fiind responsabil de asigurarea procesului de achiziționare a dispozitivelor și echipamentelor medicale necesare pentru procesul de imunizare. MSMPS, având la bază datele statistice disponibile, privind imunizarea la nivel european și internațional, consideră primordial accelerare procesului de imunizare al populației împotriva COVID-19 pentru atingerea țintei de vaccinare a 70 procente din populație. Astfel, se impune necesitatea întreprinderii tuturor măsurilor ce se impun în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului de imunizare împotriva COVID-19 și accelerării acestuia prin achiziționarea numărului necesar de doze de vaccin împotriva COVID-19.

  Numărul total al populației Republicii Moldova, conform ultimului recensământ, efectuat în anul 2014 pe teritorii administrative, constituie 2.998.235 persoane (fără populația din regiunea Transnistreană). Conform datelor ultimului recensământ efectuat în regiunea Transnistreană, în regiune sunt 467.053 persoane. În total, numărul populației Republicii Moldova, împreună cu regiunea Transnistreană, constituie 3.465.288 persoane. Suplimentar la totalul de doze de vaccin anti-COVID-19, care au fost solicitate oficial prin intermediul platformei COVAX la un curs de vaccinare cu 2 doze, și anume: pentru 20% din populație recepționate cu titlu gratuit (1.386.115 doze) și pentru 30% din populație ce se propun a fi achiziționate la preț preferințial (2.079.173 doze) - în total 3.465.288 doze, este necesar de achiziționat adițional prin acorduri bilaterale cu producătorii de vaccinuri sau proceduri de achiziții 1.386.115 doze de vaccin împotriva COVID-19 (pentru încă 20% din populație), care ar acoperi în total 70% din populație. Dozele care se propun a fi achiziționate suplimentar (1.386.115) sunt necesare pentru atingerea țintei de acoperire cu 70% din populație vaccinată și prevenirea transmiterii virusului COVID-19 (SARS-CoV-2).

  Necesarul de doze este expus în tabelul după cum urmează:

   

  A

  B

  C

  D

  E

   

  Populația RM (100%) 

  20% COVAX Gratuit

  30% COVAX preț preferențial

  20% necesar de achiziționat adițional prin acorduri bilaterale cu producătorii de vaccinuri sau proceduri de achiziții

  70% total

  1 Doză

  3.465.288

  693.058

  1.039.586

  693.058

  2.425.702

  2 Doze

  6.930.576

  1.386.115

  2.079.173

  1.386.115

  4.851.403

   

   unde:

  - coloana A reprezintă populația totală, inclusiv populația din regiunea Transnistreană;

  - coloana B reprezintă numărul de doze care vor fi obținute gratuit prin intermediul platformei COVAX;

  - coloana C reprezintă numărul de doze care va fi necesar de procurat de către țară prin intermediul platformei COVAX, la preț preferențial (aproximativ 7 USD);

  - coloana D reprezintă numărul de doze care va fi necesar de procurat de către țară prin acorduri bilaterale cu producătorii de vaccinuri sau proceduri de achiziții (aproximativ 10 USD);

  - coloana E reprezintă numărul de doze necesar pentru a atinge obiectivul de imunizare a 70% din populație.

  Urmare a evaluării necesităților privind numărul de persoane care urmează a fi vaccinate împotriva COVD-19, efectuată de către specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate publică (ANSP), conform țintei de acoperire prin vaccinare a 70% din populație la nivel național, s-a constatat necesitatea procurării a 1.386.115 doze de vaccin anti-COVID-19 prin acorduri bilaterale cu producătorii de vaccinuri sau proceduri de achiziții. Potrivit Planului național de imunizare anti-COVID-19 „Actualmente, Republica Moldova va recepționa cu titlu gratuit (donație), prin intermediul COVAX, vaccin anti-COVID-19 pentru 20% din populația totală, pentru ambele maluri ale Nistrului. Ulterior, Republica Moldova va putea solicita adițional, prin intermediul programului de Cost-Sharing COVAX, doze pentru încă 30% din populația totală, la un preț preferențial cu toate cheltuielile adiționale incluse (transport, asigurarea, operațiuni de gestionare etc.).” În acest context, menționăm că sistemul de sănătate a recepționat deja 231,190,00 doze de vaccin prin intermediul Platformei COVAX, dintre care 106,000,00 doze AstraZeneca și 125,190,00 doze de Comirnaty Pfizer/BioNtech.

  Totodată, MSMPS a confirmat disponibilitate achiziționării la preturi preferențiale a unui număr de doze suficiente pentru vaccinare a 30% din populație, fiind expediate toate demersurile necesare in acest sens. Menționăm că echipa MSMPS participă cu regularitatea la ședințele organizate de platforma COVAX, unde sunt discutate toate aspectele tehnice si perspectivele de viitor. Informația privind cantitatea totală de vaccinuri împotriva COVID-19 recepționate de către Republica Moldova (la situația din 21.06.2021) se anexează.

  Bugetul necesar pentru programul de vaccinare, în funcție de cost și organul de conducere

   

  A

  B

  C

  D

  E

   

  Populația RM (100%) 

  20% COVAX Gratuit

  30% COVAX preț preferențial

  20% necesar de achiziționat adițional prin acorduri bilaterale cu producătorii de vaccinuri sau proceduri de achiziții

  70% total

  1 Doză

  3.465.288

  693.058

  1.039.586

  693.058

  2.425.702

  2 Doze

  6.930.576

  1.386.115

  2.079.173

  1.386.115

  4.851.403

  Total preț 2 doze (USD)

     

  14.554.211

  13.861.150

  28.415.361

  Total preț 2 doze (MDL)

   

  0

  254.698.692

  245.570.125

  497.268.818

   

  unde:

  - coloana A reprezintă populația totală, inclusiv populația din regiunea Transnistreană;

  - coloana B reprezintă numărul de doze care vor fi obținute gratuit prin intermediul platformei COVAX;

  - coloana C reprezintă numărul de doze care va fi necesar de procurat de către țară prin intermediul platformei COVAX, la preț preferențial (aproximativ 7 USD);

  - coloana D reprezintă numărul de doze care va fi necesar de procurat de către țară prin acorduri bilaterale cu producătorii de vaccinuri sau proceduri de achiziții (aproximativ 10 USD);

  - coloana E reprezintă numărul de doze necesar pentru a atinge obiectivul de imunizare a 70% din populație.

  Abordarea finanțării programului de vaccinare - Inițial, în total au fost identificate sume financiare în valoare de - 137 993 200,00 lei, dintre care:

  1) 41 993 200,00 lei din contul Bugetului de Stat,

  2) 36 000 000,00 lei din Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală,

  3) 60 000 000,00 lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Din cei 60 milioane lei alocați MSMPS din Fondul de Rezervă al Guvernului, pentru procurarea vaccinului împotriva COVID-19 (Hotărârea Guvernului Nr. 25 din 11-03-2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare).

  Până la etapa actuală au fost cheltuiți 27,7 milioane lei, suma rămasă fiind preconizată pentru procurarea următorului lot de vaccin. În contextul implementării Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin Legea nr. 168/2020 – conform Planul de procurări pentru bunurile și serviciile care urmează a fi achiziționate/contractate la prima etapă de implementare a proiectului au fost prevăzute 10 200 000,00 EURO pentru procurarea vaccinurilor împotriva COVID-19. Suplimentar, în aprilie 2021, Banca Mondială a aprobat Finanțarea Adițională în suma de 24,8 milioane EUR pentru Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova”, care va susține Guvernul Republicii Moldova în asigurarea accesibilă și echitabilă a populației cu vaccinurile împotriva COVID-19. În acest sens, în scurt timp urmează a fi semnat Acordul de finanţare dintre Republica Moldova si Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind proiectul „Răspuns de urgenţă la COVID-19 - finanţare adiţională”, iar ulterior vor fi efectuate procedurile naționale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. Finanțarea Adițională (FA) va susține achiziționarea vaccinurilor eligibile împotriva COVID-19 cu scopul de a acoperi 30% din populație pe parcursul etapelorși 2 3 ale vaccinării. De asemenea, în cadrul Finanțării respective va fi oferit suport de ordin tehnic și financiar pentru a vaccina 50% din cetățenii Republicii Moldova. Vaccinurile susținute în cadrul Proiectului vor corespunde Standardelor de Reglementare ale Băncii Mondiale; FA va facilita investițiile în sisteme de date, infrastructura lanțului frigorific, precum și în acțiuni de responsabilitate socială pentru a asigura o reușită desfășurare a vaccinării. FA va demonstra o abordare flexibilă, facilitându-și ajustarea la modificările de pe piața globală a vaccinurilor și la evoluția pandemiei COVID-19. Va fi susținută achiziționarea vaccinurilor din diferite surse, inclusiv achiziționarea directă de la producători, achiziționarea prin intermediul platformei COVAX și achiziționarea din alte state a stocurilor excesive de vaccinuri, ținând cont de raportul calitate-preț, standardele de reglementare, capacitatea sistemului național de imunizare, precum și de durata de livrare.

 • Desemnarea câștigătorului și încheierea contractului

  Numărul dozelor de vaccin de o anumită denumice comercială și mecanismul de achiziție - Identificarea potențialilor furnizori și mecanismelor de asigurare a achizițiilor de vaccinuri la prețuri avantajoase: comunicarea directă cu producătorii și partenerii pe dimensiunea bilaterală. Astfel, în vederea asigurării populației cu dozele de vaccinuri necesare, de către MSMPS a fost inițiată procedura de identificare a potențialilor furnizori și stabilirii dialogului direct cu producătorii de vaccin împotriva COVID-19. Un pas în acest sens a fost făcut și de către președintele RM, dna Maia Sandu, care a discutat direct cu reprezentanții regionali a unor companii producătoare de vaccin exprimând interesul nostru de a face achiziții de vaccin. Ținând cont de practica internațională în acest sens (conform informațiilor de care se dispune, producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 negociază și semnează contractele de achiziții direct cu Guvernele statelor solicitante sau cu instituțiile statelor împuternicite de Guvern pentru a negocia contractele de achiziție), discuțiile cu producătorii de vaccinuri au fost purtate de către MSMPS.

  Menționăm că MSMPS a stabilit un plan bine definit de asigurare cu vaccinuri împotriva COVID atât pe termen scurt, cit si termen mediu si lung, ținând, totodată, cont de faptul ca la moment este prioritar stabilirea unui mecanism clar si transparent de asigurare cu vaccinuri sigure si eficiente. MSMPS își propune oferirea posibilității fiecărei persoane de a beneficia de vaccinul pe care îl dorește, respectiv diversificarea tipurilor de vaccin oferite, prin utilizarea tuturor mecanismelor existente de achiziție și/sau accesarea asistenței de la partenerii internaționali în acest sens. În acest context, de către MSMPS au fost remise demersuri oficiale direct către producătorii de vaccinuri, ulterior având loc discuții la nivel tehnic cu reprezentanții unor companii, inclusiv prin intermediul apelurilor telefonice sau videoconferințe. Adresări oficiale privind solicitarea de oferte pentru livrarea a 700 mii doze de vaccin pe parcursul anului 2021, au fost trimise din partea MSMPS către companiile Pfizer, Johnson & Johnson și Fondului Rus de Investiții Directe (vaccinul Sputnik V).

  La fel, este important de menționat ca MSMPS a solicitat oferta de la compania Moderna pentru cantitatea de 1,5 mil. doze, reieșind din faptul că în urma comunicării cu reprezentanții mandatați ai companiei s-a stabilit că cantitatea minimă care poate fi contractată este de cel puțin 1,5 mil. doze. Menționăm că MSMPS este in discuții permanente cu toți producătorii. Concomitent, au fost întreprinse măsuri de negociere cu alte state privind revânzarea/donația vaccinurilor. Astfel, în urma discuțiilor cu partenerii de la Ministerul Sănătății din Romania și Comisia Europeană pe marginea mecanismului de revânzare/donație a vaccinurilor împotriva COVID-19, ceea ce presupune semnarea a 2 Acorduri, unul pe dimensiunea bilaterală cu Ministerul Sănătății din România și unul pe dimensiunea trilaterală cu Ministerul Sănătății din Romania și producătorul de vaccin, a fost agreat conținutul documentelor, proiectele de Acorduri fiind definitivate de către echipele de experți din cadrul Ministerului Sănătății din Romania și MSMPS. Acordurile în cauză au fost semnate de către părți la data de 9 iunie 2021, iar primul lot de 100 800 doze de vaccin AstraZeneca, oferit cu titlu de donație în baza acestora, a fost livrat în Republica Moldova la data de 11 iunie 2021.

  Implementarea acestor Acorduri va permite și pe viitor fie achiziționarea vaccinurilor împotriva COVID-19 la prețuri accesibile direct de la partea română, fie beneficierea de donații de vaccinuri. Menționăm că la etapa actuală MSMPS, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a avansat în discuții pe marginea oportunității semnării unor asemenea Acorduri cu autoritățile responsabile din Republica Lituania și Republica Estonia. Reieșind din faptul că în prezent se definitivează Acordurile privind revânzarea vaccinurilor AstraZeneca și din considerentul că anume acest vaccin este și va fi disponibil prin mecanismele menționate, către compania AstraZeneca nu au fost înaintate demersuri suplimentare de solicitare a ofertelor.

  La solicitările înaintate, doar compania Pfizer a răspuns afirmativ referitor la posibilitatea livrării cantității de vaccin necesare anume pe parcursul anului 2021. În acest sens, de către MSMPS au fost purtate mai multe discuții și negocieri, au fost înaintate clarificări referitoare la logistica medicală și detaliile procurării, etc. În rezultat, la etapa actuală a fost deja finalizată negocierea pe marginea contractului de achiziție a 700 mii doze de vaccin, în acest sens fiind desfășurată o procedură de achiziție, în conformitate cu prevederile actelor normative. În acest context, a fost deja acceptată oferta companiei Pfizer, ceea ce presupune semnarea unui document de accept, iar recent a fost semnat și contractul de achiziție. Lotul respectiv urmează a fi achiziționat din sursele Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin Legea nr. 168/2020, implementat de către Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” și MSMPS. Menționăm că toate aspectele ce țin de specificațiile tehnice ale vaccinurilor împotriva COVID-19, caietul de sarcini pentru procedura de achiziție a vaccinurilor, solicitările de oferte transmise pe dimensiunea bilaterală direct producătorilor de vaccin, inclusiv numărul de doze pentru care au fost solicitate oferte, au fost coordonate în prealabil în cadrul Ședințelor Comitetului de coordonare a imunizării anti COVID-19. La fel, de către MSMPS au fost expediate demersuri pe dimensiunea bilaterală, prin intermediul canalelor diplomatice, adresate miniștrilor sănătății din mai multe state dezvoltate, cu solicitarea de suport sub forma de vaccinuri împotriva COVID-19.

  Costul total al fiecărui contract și prețul unitar (doza de vaccin, ac, mască etc.) - Conform condițiilor contractuale, părțile semnatare ale contractului sunt obligate să respecte prevederile în partea ce ține de confidențialitatea clauzelor, iar acestea nu pot fi divulgate fără acordul prealabil în scris al părților (CAPCS și Sinovac Life Sciences Co., Ltd.).

  Având în vedere interesul sporit al publicului privind prețul achitat pentru lotul de 100 000 doze de vaccin CoronaVac, achiziționat de la producătorul Sinovac, prin intermediul procedurii de contractare directă, de către CAPCS au fost înaintate mai multe demersuri în adresa producătorului Sinovac cu solicitarea de a permite divulgarea informației privind prețul lotului, însă producătorul Sinovac a refuzat oferirea permisiunii de divulgare a unei asemenea informații. Asemenea Acorduri de nedivulgare a informației privind confidențialitatea datelor, inclusiv a informației cu referire la prețul vaccinului (Confidential Disclosure Agreement) au fost semnate cu mai mulți producători de vaccinuri împotriva COVID-19 (Pfizer Inc., Moderna, etc.).

  Contracte de furnizare a vaccinurilor - Identificarea potențialilor furnizori și mecanismelor de asigurare a achizițiilor de vaccinuri la prețuri avantajoase: comunicarea directă cu producătorii și partenerii pe dimensiunea bilaterală. Astfel, în vederea asigurării populației cu dozele de vaccinuri necesare, de către MSMPS a fost inițiată procedura de identificare a potențialilor furnizori și stabilirii dialogului direct cu producătorii de vaccin împotriva COVID-19. Un pas în acest sens a fost făcut și de către președintele RM, dna Maia Sandu, care a discutat direct cu reprezentanții regionali a unor companii producătoare de vaccin exprimând interesul nostru de a face achiziții de vaccin.

  Ținând cont de practica internațională în acest sens (conform informațiilor de care se dispune, producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 negociază și semnează contractele de achiziții direct cu Guvernele statelor solicitante sau cu instituțiile statelor împuternicite de Guvern pentru a negocia contractele de achiziție), discuțiile cu producătorii de vaccinuri au fost purtate de către MSMPS. Menționăm că MSMPS a stabilit un plan bine definit de asigurare cu vaccinuri împotriva COVID atât pe termen scurt, cit si termen mediu si lung, ținând, totodată, cont de faptul ca la moment este prioritar stabilirea unui mecanism clar si transparent de asigurare cu vaccinuri sigure si eficiente. MSMPS își propune oferirea posibilității fiecărei persoane de a beneficia de vaccinul pe care îl dorește, respectiv diversificarea tipurilor de vaccin oferite, prin utilizarea tuturor mecanismelor existente de achiziție și/sau accesarea asistenței de la partenerii internaționali în acest sens. În acest context, de către MSMPS au fost remise demersuri oficiale direct către producătorii de vaccinuri, ulterior având loc discuții la nivel tehnic cu reprezentanții unor companii, inclusiv prin intermediul apelurilor telefonice sau videoconferințe. Adresări oficiale privind solicitarea de oferte pentru livrarea a 700 mii doze de vaccin pe parcursul anului 2021, au fost trimise din partea MSMPS către companiile Pfizer, Johnson & Johnson și Fondului Rus de Investiții Directe (vaccinul Sputnik V).

  La fel, este important de menționat ca MSMPS a solicitat oferta de la compania Moderna pentru cantitatea de 1,5 mil. doze, reieșind din faptul că în urma comunicării cu reprezentanții mandatați ai companiei s-a stabilit că cantitatea minimă care poate fi contractată este de cel puțin 1,5 mil. doze. Menționăm că MSMPS este in discuții permanente cu toți producătorii. Concomitent, au fost întreprinse măsuri de negociere cu alte state privind revânzarea/donația vaccinurilor. Astfel, în urma discuțiilor cu partenerii de la Ministerul Sănătății din Romania și Comisia Europeană pe marginea mecanismului de revânzare/donație a vaccinurilor împotriva COVID-19, ceea ce presupune semnarea a 2 Acorduri, unul pe dimensiunea bilaterală cu Ministerul Sănătății din România și unul pe dimensiunea trilaterală cu Ministerul Sănătății din Romania și producătorul de vaccin, a fost agreat conținutul documentelor, proiectele de Acorduri fiind definitivate de către echipele de experți din cadrul Ministerului Sănătății din Romania și MSMPS. Acordurile în cauză au fost semnate de către părți la data de 9 iunie 2021, iar primul lot de 100 800 doze de vaccin AstraZeneca, oferit cu titlu de donație în baza acestora, a fost livrat în Republica Moldova la data de 11 iunie 2021.

  Implementarea acestor Acorduri va permite și pe viitor fie achiziționarea vaccinurilor împotriva COVID-19 la prețuri accesibile direct de la partea română, fie beneficierea de donații de vaccinuri. Menționăm că la etapa actuală MSMPS, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a avansat în discuții pe marginea oportunității semnării unor asemenea Acorduri cu autoritățile responsabile din Republica Lituania și Republica Estonia. Reieșind din faptul că în prezent se definitivează Acordurile privind revânzarea vaccinurilor AstraZeneca și din considerentul că anume acest vaccin este și va fi disponibil prin mecanismele menționate, către compania AstraZeneca nu au fost înaintate demersuri suplimentare de solicitare a ofertelor.

  La solicitările înaintate, doar compania Pfizer a răspuns afirmativ referitor la posibilitatea livrării cantității de vaccin necesare anume pe parcursul anului 2021. În acest sens, de către MSMPS au fost purtate mai multe discuții și negocieri, au fost înaintate clarificări referitoare la logistica medicală și detaliile procurării, etc. În rezultat, la etapa actuală a fost deja finalizată negocierea pe marginea contractului de achiziție a 700 mii doze de vaccin, în acest sens fiind desfășurată o procedură de achiziție, în conformitate cu prevederile actelor normative. În acest context, a fost deja acceptată oferta companiei Pfizer, ceea ce presupune semnarea unui document de accept, iar recent a fost semnat și contractul de achiziție. Lotul respectiv urmează a fi achiziționat din sursele Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin Legea nr. 168/2020, implementat de către Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” și MSMPS. Menționăm că toate aspectele ce țin de specificațiile tehnice ale vaccinurilor împotriva COVID-19, caietul de sarcini pentru procedura de achiziție a vaccinurilor, solicitările de oferte transmise pe dimensiunea bilaterală direct producătorilor de vaccin, inclusiv numărul de doze pentru care au fost solicitate oferte, au fost coordonate în prealabil în cadrul Ședințelor Comitetului de coordonare a imunizării anti COVID-19. La fel, de către MSMPS au fost expediate demersuri pe dimensiunea bilaterală, prin intermediul canalelor diplomatice, adresate miniștrilor sănătății din mai multe state dezvoltate, cu solicitarea de suport sub forma de vaccinuri împotriva COVID-19.

  Contracte de livrare a vaccinurilor - Procedurile de achiziții efectuate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) În temeiul demersului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 04/1166 din 03.03.2021, CAPCS i-a fost solicitată inițierea procedurii de achiziție publică pentru vaccinul anti-COVID-19, în conformitate cu necesitățile prezentate de către ANSP și anume 1386115 doze vaccin, etapizat a câte 346539 doze, ceea ce reprezintă 25% din necesarul total. La data de 18.03.2021, CAPCS a inițiat Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1616075654229 privind "Achiziționarea Vaccinului antiCOVID-19, pentru utilizarea în cadrul Planului Național de Imunizare COVID-19", în conformitate cu decizia comună a Comitetului de coordonare a imunizării anti-COVID-19 (instituit în baza Ordinului MSMPS nr. 93 din 05.02.2021 cu privire la implementarea Planului național de imunizare anti-COVID-19) și CAPCS, stabilită în cadrul ședinței din 17.03.2021, organizate la sediul MSMPS.

  Totodată, precizăm că aceasta a fost inițiată, reieșind din criteriul de transparență și imparțialitate, dar și capacitatea de vizualizare a criteriilor de calificare, specificații tehnice a tuturor participanții din cadrul procedurii și în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. În cadrul licitației deschise cantitatea inițială solicitată a fost: 400000 de doze, urmare a ședinței Comitetului de coordonare a imunizării anti-Covid-19 din data de 26.03.2021 s-a decis micșorarea cantității de vaccin de la 400 000 (200 000 curs complet de vaccinare per persoană) - la 200 000 doze (100 000 curs complete de vaccinare per persoană).

  Valoarea estimativă alocată în cadrul licitației deschise a fost diminuată de la 70 la 35 milioane lei ca rezultat al diminuării cantității solicitate, luând în considerare că inițial a fost estimat prețul de 350 lei (20 $) per 1 curs complet de vaccinare (echivalent cu 175 lei (10 $) per 1 doză de vaccin). Respectiv, reieșind din prețul estimativ stabilit inițial de 350 lei per 1 curs complet de vaccinare a fost indicată suma estimativă de 35 mln Lei pentru 100000 cursuri complete de vaccinare per persoană. Detalii aferente licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1616075654229:

  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: Bugetul de stat/ Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală/ Fondul de urgență a Guvernului.

  Perioada bugetară: 2021.

  Destinatarul bunurilor: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

  Condițiile de livrare: Incoterms 2020, CIP;

  Termenul de livrare: 2 tranșe egale: I tranșă: pînă la 20 de zile de la semnarea contractului (50 %), II tranșă: 30 de zile din ziua livrării primei tranșe (50 %);

  Locul livrării bunurilor: Punctul vamal Chișinău, Republica Moldova

  Metoda și condițiile de plată: Achitarea în termen de pînă la 30 zile calendaristice, după recepționarea bunurilor în locul livrării specificat la punctul 3.6 din documentația de atribuire.

  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la cel mai mic preţ fără TVA (Incoterms 2020 CIP) pentru un curs complet de vaccinare per persoană, cu corespunderea tuturor cerinţelor.

  *Notă: În cazul în care pentru un curs complet de vaccinare per persoană sunt necesare 2 doze de vaccin, atunci ofertantul va indica în specificația de preț F4.2, prețul fără TVA (Incoterms 2020 CIP), sumar pentru 2 doze.

  În cazul în care pentru un curs complet de vaccinare per persoană este necesar 1 doză de vaccin atunci ofertantul va indica în specificația de preț F4.2 , prețul fără TVA (Incoterms 2020 CIP), prețul per 1 doză. La data de 08.04.2021, ora 14:57 a avut loc deschiderea ofertelor în cadrul licitației supra menționate. În cadrul procedurii de achiziție nu a fost depusă nici o ofertă astfel, luând în considerare lipsa ofertelor până la termenul-limită stabilit, s-a decis anularea procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1616075654229 "Achiziționarea Vaccinului antiCOVID-19, pentru utilizarea în cadrul Planului Național de Imunizare COVID-19", în temeiul art. 71, alin. (1), lit. a) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

  Totodată, menționăm că CAPCS a inițiat paralel ambele tipuri de proceduri de achiziții publice - atât licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1616075654229, care poate fi accesată la linkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21037432/, cât și negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (nr. 21/002) pentru a mări șansele de achiziționare a vaccinului anti-COVID-19. Precizăm că, în cadrul procedurii negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare au fost remise invitații de participare exclusiv producătorilor internaționali de vaccin anti-COVID-19 (Pfizer Inc, Moderna Inc, Johnson & Johnson Inc, AstraZeneca PLC, Sinopharm Group Co. Ltd, Russian Direct Investment Fund, Serum Istitute of India, AstraZeneca/SK Bioscience Co. Ltd, Sinovac Biotech Ltd., PetroVax(CanSinoBiologics Inc.).

  Termenul limită de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru data de: 29.03.2021, ora 10:00 GMT+2 (runda 1) și pentru data de 30.03.2021, ora 15:00 GMT+2 (runda 2).

  Totodată, menționăm că la data deschiderii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu au fost depuse oferte din partea producătorilor internaționali de vaccin anti-COVID-19. Astfel, luând în considerare lipsa ofertelor până la termenul-limită stabilit, s-a decis anularea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 21/002, în temeiul art.71, alin. (1), lit. a) din legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

  Detalii aferente procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: Cantitatea solicitată: 400000 doze (în cadrul ședinței din 26.03.2021 s-a decis continuarea în limitele legale a procedurii de negociere pentru achiziționarea a 400 000 mii doze de vaccin antiCovid-19.)

  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: Bugetul de stat/ Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală/ Fondul de urgență a Guvernului.

  Perioada bugetară: 2021.

  Destinatarul bunurilor: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

  Condițiile de livrare: Incoterms 2020, CIP;

  Termenul de livrare: 2 tranșe egale: I tranșă: până la 20 de zile de la semnarea contractului (50 %), II tranșă: 30 de zile din ziua livrării primei tranșe (50 %);

  Locul livrării bunurilor: Punctul vamal Chișinău, Republica Moldova Metoda

  Condițiile de plată: Achitarea în termen de până la 30 zile calendaristice, după recepționarea bunurilor în locul livrării specificat la punctul 3.6 din documentația de atribuire.

  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la cel mai mic preţ fără TVA (Incoterms 2020 CIP) pentru un curs complet de vaccinare per persoană, cu corespunderea tuturor cerinţelor.

  *Notă: În cazul în care pentru un curs complet de vaccinare per persoană sunt necesare 2 doze de vaccin, atunci ofertantul va indica în specificația de preț F4.2, prețul fără TVA (Incoterms 2020 CIP), sumar pentru 2 doze. În cazul în care pentru un curs complet de vaccinare per persoană este necesar 1 doză de vaccin atunci ofertantul va indica în specificația de preț F4.2, prețul fără TVA (Incoterms 2020 CIP), prețul per 1 doză.

  Procedura de Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare Nr: 21/003 – În conformitate cu prevederile Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 5 din 21 aprilie 2021, CAPCS a organizat procedura de negociere fără publicare a unui anunț prealabil de participare nr. 21/003 pentru Achiziționarea vaccinului antiCOVID-19, pentru utilizarea în cadrul planului național de imunizare COVID-19, prin intermediul căreia au fost achiziționate 100 000 doze de vaccin CoronaVac (Vero cell Inactivated), producător Sinovac Life Sciences Co., Ltd., (Republica Populară Chineză). Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire: La ședința grupului de lucru din cadrul CAPCS a fost dat citire Procesului Verbal a ședinței Comitetului de coordonare a imunizării anti Covid-19, ce a avut loc în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din data de 15.04.2021.

  Un punct a deciziei finale este: Achiziționarea a 100 000 doze de vaccin CoronaVac de la producătorul Sinovac, prin intermediul procedurii de contractare directă. Urmare a examinării deciziei Comitetului de coordonare a imunizării anti Covid-19 din 15.04.2021, în cadrul ședinței grupului de lucru CAPCS s-a menționat că prin art. XX1, lit. b) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, „În cazul achizițiilor publice pentru achiziționarea vaccinurilor anti-COVID-19, inițiate până la 31 decembrie 2021, se permite: c) în cazuri de extremă urgență, atribuirea contractelor de achiziții publice privind achiziționarea vaccinurilor anti-COVID-19 prin utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; d) plata în avans pentru achiziționarea vaccinurilor anti-COVID-19.” Totodată, s-au menționat prevederile Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 5 din 21.04.2021: pct. 1 Prin derogare de al prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, nu se va solicita de la ofertant garanția pentru ofertă, garanția de bună execuție a contractului și DUAE la achiziționarea vaccinului Sinovac SARS-Cov-2 Vaccine(VeroCell) de către CAPCS de la Sinovac Life Sciences Co Ltd., efectuarea în conformitate cu art.XX1 lit. b) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Reieșind din cele relatate anterior, au fost propuse și constatate următoarele: În conformitate cu art. 56, alin.1 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice; art. 128, alin. 2) a Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere; Hotărârea (Proces Verbal) Comitetului de coordonare a imunizării anti Covid-19 din data de 15.04.2021; art. XXI, lit.b) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative s-a constatat necesitatea achiziționării a 100 000 doze de vaccin anti Covid-19 prin efectuarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cu remiterea către producătorul Sinovac a invitației de participare.

  Astfel, reieșind din cele menționate, s-a propus a iniția procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea vaccinului antiCovid-19 pentru utilizarea în cadrul planului național de imunizare Covid-19 cu stabilirea următoarelor criterii: - Stabilirea termenului limită de prezentare a ofertei, în conformitate cu art.146 din Hotărîreea Guvernului nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, în II RUNDE precum: Runda nr. I - la data de 21.04.2021 ora 10:00; Runda nr. II - la data de 21.04.2021 ora 13:00.

  Totodată, s-a propus de a remite invitația de participare producătorului de vaccin antiCovid-19 Sinovac Biotech Limited, în conformitate cu decizia Comitetului de coordonare a imunizării anti COVID-19 din 15.04.2021.

  - Stabilirea ca criteriu de evaluare: Evaluarea efectuată per lot la cel mai mic preț fără TVA (Incoterms 2020 FCA) pentru un curs complet de vaccinare per persoană, cu corespunderea tuturor cerințelor (ofertantul urmând a indica în specificația de preț F4.2 numărul de doze necesare pentru un curs complet de vaccinare per persoană).

  - A solicita în calitate de documente obligatorii pentru calificare, prezentarea Formularului ofertei F 3.1; Specificației tehnică F 4.1; Specificației de preț F 4.2, toate fiind confirmate prin aplicarea semnăturii participantului.

  - A accepta prezentarea ofertei în valută străină.

  - A accepta vaccin autorizat condiționat în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), sau să fie autorizat de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency în continuare EMA) (la momentul deschiderii ofertelor) sau să fie autorizat de către Biroului Federației de control asupra calității alimentelor și medicamentelor (FDA USA) (la momentul deschiderii ofertelor) sau să fie inclus în lista Organizației Mondiale a Sănătății de utilizare în urgențe (Emergency Use Listing) (la momentul deschiderii ofertelor). (Ofertantul desemnat câștigător urmând a asigura ca vaccinul să fie autorizat condiționat în Republica Moldova până la momentul livrării).

  - A solicita livrarea vaccinului într-o singură tranșă până la finele lunii aprilie 2021 (luând în considerare necesitatea organizării unei curse aeriene la data de 26.04.2021 în scopul transportării donației sub forma unui lot de 150 000 doze de vaccin Sinopharm și 150 400 seringi oferite de Republica Populară Chineză)

  - în urma discuțiilor purtate cu producătorul Sinovac Life Sciences Co., Ltd., a fost confirmată disponibilitatea încărcării cantității de 100 000 doze care urmau a fi contractate cu producătorul sus menționat, alături de bunurile oferite prin donație.

  - A accepta depunerea ofertei la e-mail oficial al CAPCS- office@capcs.md.

  - A indica în documentația standard cerința privind semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă în decurs de 1 zi de la remiterea acestuia spre semnare. Menționăm că în cadrul Procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare s-a trimis invitație de participare doar producătorului Sinovac Life Sciences Co., Ltd, întrucât a fost unicul producător care a răspuns solicitării CAPCS de achiziționare a vaccinului anti-COVID-19.

  Detalii aferente procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: Cantitatea solicitată: 100000 doze (în cadrul ședinței din 15.04.2021 a Comitetului de coordonare a imunizării anti Covid-19, ce a avut loc în incinta MSMPS s-a decis achiziționarea a 100 000 doze de vaccin CoronaVac de la producătorul Sinovac, prin intermediul procedurii de contractare directă.)

  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: Bugetul de stat/ Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală/ Fondul de urgență a Guvernului.

  Perioada bugetară: 2021.

  Destinatarul bunurilor: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

  Condițiile de livrare: FCA Incoterms 2020;

  Termenul de livrare: I tranșă: până la sfîrșitul lunii Aprilie;

  Locul livrării bunurilor: Punctul vamal Chișinău, Republica Moldova Metoda

  Condițiile de plată: Vor fi indicate de către ofertant în specificația de preț F4.2.

  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la cel mai mic preţ fără TVA (Incoterms 2020 FCA) pentru un curs complet de vaccinare per persoană, cu corespunderea tuturor cerinţelor.

  *Notă: Ofertantul va indica in specificațiile tehnice F4.2 numărul de doze necesare pentru un curs complet de vaccinare per persoană.

  Contractul de achiziție a fost semnat la data de 21.03.2021

  Condiții contractuale: Cantitatea contractată: 100000 de doze de vaccin CoronaVac (Vero cell Inactivated), producător Sinovac Life Sciences Co., Ltd., (Republica Populară Chineză).

  Condițiile de livrare: FCA Incoterms 2020;

  Termenul de livrare: I tranșă: până la sfîrșitul lunii Aprilie; Locul livrării bunurilor: Beijing Capital International Airport, China.

  Metoda și condițiile de plată: plata fiind realizată în avans 100% conform solicitării producătorului, în temeiul Art.I, lit. d) din Legea nr.25/2021 pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.

  Bunurile au fost recepționate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică prin actul de primire predare dintre CAPCS și ANSP.

  Totodată, precizăm că conform condițiilor contractuale, părțile semnatare ale contractului sunt obligate să respecte prevederile în partea ce ține de confidențialitatea clauzelor, iar acestea nu pot fi divulgate fără acordul prealabil în scris al părților (CAPCS și Sinovac Life Sciences Co., Ltd.). Având în vedere interesul sporit al publicului privind prețul achitat pentru lotul de 100 000 doze de vaccin CoronaVac, achiziționat de la producătorul Sinovac, prin intermediul procedurii de contractare directă, de către CAPCS au fost înaintate mai multe demersuri în adresa producătorului Sinovac cu solicitarea de a permite divulgarea informației privind prețul lotului, însă producătorul Sinovac a refuzat oferirea permisiunii de divulgare a unei asemenea informații.

 • Executarea contractului

  Numărul de doze din fiecare vaccin și respectarea programului de livrare - Lotul de vaccin CoronaVac (100 000 doze) achiziționat de către CAPCS a fost livrat de către compania Sinovac Life Sciences Co., Ltd. conform prevederilor contractuale la data de 26.04.2021

  Condiții și planuri de asigurare a calității - Potrivit Planului național de imunizare anti-COVID-19 aprobarea vaccinurilor anti-Covid-19 pentru toate statele membre UE este realizată de Comisia Europeană în urma unei proceduri de evaluare centralizată coordonată de EMA. O procedură de aprobare este utilizată pentru a demonstra eficacitatea, calitatea farmaceutică și siguranța vaccinului, asigurându-se astfel că produsele administrate pacienților sunt de calitate adecvată și demonstrează un raport risc beneficiu pozitiv.

  Totodată este posibil ca vaccinurile anti COVID-19 să poată fi evaluate ca parte a unei proceduri accelerate. Cu toate acestea, chiar și în cadrul procedurilor de aprobare accelerate, se demonstrează eficacitatea, calitatea farmaceutică și siguranța vaccinului, precum și se prezintă un raport risc-beneficiu pozitiv. Pachetele individuale de date se transmit către EMA pentru evaluare, de îndată ce sunt disponibile (revizuire continuă). Dacă sunt disponibile suficiente date pentru a evalua calitatea, eficacitatea și siguranța vaccinului în ceea ce privește raportul risc-beneficiu, Comitetul pentru medicamente de uz uman recomandă EMA să fie aprobat dacă raportul risc-beneficiu este favorabil. Pe baza acestei recomandări, Comisia Europeană acordă aprobarea la nivelul UE.

  În Republica Moldova, mecanismul de autorizare a vaccinurilor se bazează pe autorizarea acestora de către EMA, FDA și alte Agenții internaționale sau cu statutul de precalificare/certificare OMS, cu sau fără includerea acestora în Nomenclatorul de stat. Procedura de autorizare a vaccinurilor anti-COVID-19 în Republica Moldova este asigurată de către AMDM, în baza solicitării ANSP. Menționăm că, în baza acordului de colaborare OMS, AMDM are acces la toata informația privind eficiența, inofensivitatea și calitatea vaccinurilor incluse în Lista de utilizare de urgență (EUL - The emergency use listing), aprobată de OMS pentru vaccinurile anti-COVID-19. În cadrul procedurii de aprobare a EUL, se evaluează conformitatea produselor medicale noi în caz de urgență de sănătate publică. Obiectivul este de a face medicamentele, vaccinurile și diagnosticul disponibile cât mai curând posibil pentru a aborda situația de urgență, respectând în același timp criterii stricte de siguranță, eficacitate și calitate. Se evaluează amenințarea pe care o prezintă situația de urgență, precum și beneficiile care ar rezulta din utilizarea produselor medicamentoase, inclusiv a vaccinurilor împotriva oricăror riscuri potențiale. În rezultatul evaluării dosarelor, AMDM se asigură că eficiența, inofensivitatea și calitatea vaccinurilor autorizate în Republica Moldova sunt în deplină corespundere cu cele propuse spre utilizare la nivel mondial. Menționăm că vaccinurile împotriva COVID-19 utilizate pe teritoriul Republicii Moldova sunt autorizate în mod corespunzător. Informațiile depline privind statutul vaccinurilor anti-COVID-19 la nivel mondial, pot fi găsite AICI

  Distribuția și datele privind gestionarea stocului de vaccinuri - Recepționarea vaccinului împotriva COVID-19 este efectuată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, prin intermediul frontierei avia sau cea terestră. Depozitul național de vaccinuri va asigura păstrarea vaccinului în conformitate cu instrucțiunea vaccinului, la temperaturi de -60 grade C -90 grade C; -20 grade C și +2 grade C +8 grade C. Toate dozele de vaccin recepționate cu titlu de donație/achiziționate sunt păstrate în depozitul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și sunt distribuite proporțional tuturor Centrelor de vaccinare din țară (în baza Ordinelor MSMPS) pentru a fi imunizate toate categoriile de populație.

 • Lanțul de aprovizionare și produse auxiliare

  Contractele, planificarea și prestarea serviciilor lanțului de aprovizionare - Potrivit Planului național de imunizare anti-COVID-19 (https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Planul-national-imunizare-anti-COVID_2021_final-1.pdf) managementul lanțului de aprovizionare, controlul infecțiilor și gestionarea deșeurilor medicale Pentru a asigura o capacitate mai mare de păstrare a vaccinurilor la toate nivelurile, a fost efectuată evaluarea situației privind asigurarea cu frigidere pentru păstrarea lanțului frig în baza căreia se va asigura suplinirea cu echipament necesar adițional.

  În toate IMS există condiții de păstrare pentru vaccin la temperatura +2+8°C. Centrele de Sănătate Publică dețin în dotare congelatoare care asigură temperatura de -20° C, iar în cadrul ANSP există capacitatea de depozitare la temperatură -70° C. Toate vaccinurile sunt necesare a fi păstrate la o anumită temperatură pe tot parcursul de la producere până la administrare. Vaccinurile anti-COVID-19 au cerințe diferite de depozitare și manipulare. Vaccinul deja autorizat pentru utilizare de urgență în programul de vaccinare COVID-19 vaccinul Pfizer/ BioNTech are cerința de a fi păstra la o temperatură foarte scăzută (-70 ° C până la -80° C). După un proces controlat de ajustare a temperaturii, acest vaccin poate fi transferat și depozitat la temperatura normală a frigiderului (+2 ° C până la +8° C), păstrându-și în același timp eficacitatea pentru o perioadă de 120 de ore. La nivel național există capacitate de stocare la -70 -80° C, ceea ce permite distribuirea vaccinului de la nivel național către IMS prin intermediul containerelor speciale și autorefrigiratorului. Acest lucru facilitează distribuirea acestuia în IMS la fel ca multe alte vaccinuri utilizate în mod obișnuit, doar că acesta necesită administrarea în timp scurt, până la 120 de ore de la momentul stocării lui în frigider, la +2°C +8°C.

  În cadrul IMS, sunt instituite echipe responsabile de procesul de organizare a vaccinării. Mecanismul general de recepționare și livrare a vaccinului

  - Vaccinul se depozitează la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul ANSP imediat ce este livrat de către furnizor, în dependență de cerințele de păstrare a vaccinului livrat la următoarele regimuri de temperatură: a. +2+8° C b.20° C c. -70° C

  - Vaccinul se repartizează în condiții izotermice conform necesităților către Centrele de Sănătate Publică teritoriale, cu excepția vaccinului care trebuie păstrat la -70°C, acesta se va transporta direct către IMS.

  - Din cadrul CSP teritoriale, vaccinul este distribuit către IMS.

  - La nivelul de IMS, vaccinul este depozitat și administrat în timp util.

  - La necesitate, pentru vaccinarea persoanelor aflate în centrele de plasament și aziluri, se organizează echipe mobile din cadrul IMS. Acestea sunt echipate cu echipament necesar de transportare, administrare și truse de urgență anti șoc.

  Vaccinul este transportat în condiții izotermice care asigură temperatura optimă de păstrare a vaccinului. Transportul este asigurat cu echipament de monitorizare a temperaturii pe toată durată transportării. Traseul vaccinului anti-COVID-19 în funcţie de etape, este prevăzut în anexa nr.3 a Ordinului MSMPS nr. 93 din 5 februarie 2021 „Cu privire la implementarea Planului naţional de imunizare anti-COVID-19” (vedeți link-ul de mai jos): https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/02/Ordin-nr.-93-din-05.02.2021-Cu-privire-la-implementarea-Planului-national-de-imunizare-anti-Covid-19-1.pdf

  Contracte la produse conexe - Din sursele proiectului Băncii Mondiale “Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova” au fost achiziționate seringi necesare pentru administrarea vaccinurilor împotriva COVID-19, conform tabelului word anexat.

 • Monitorizarea ciclului de achiziție a vaccinurilor

  Planuri guvernamentale de monitorizare și audit, mecanisme de informare a cetățenilor - De către MSMPS a fost lansată platforma tender.health, care reflectă datele privind achizițiile publice pentru combaterea COVID-19 în Republica Moldova și are drept scop asigurarea transparenței și eficienței în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei COVID-19.

  Platforma poate fi accesată utilizând următorul link: https://www.tender.health/Home. Informația privind procedurile de achiziții efecutate de către CAPCS (anunțuri licitații, rezultatele licitațiilor, etc.) este disponibilă pe site-ul CAPCS (https://capcs.md/). Totodată, datele privind donațiile parvenite atât de la donatorii locali, cât și de la partenerii internaționali pot fi vizualizate la următorul link: https://msmps.gov.md/legislatie/covid-19/raport-privind-donatiile-oferite/, la primele două compartimente.

  La fel, informația privind repartizarea tuturor donațiilor recepționate centralizat, inclusiv de la partenerii internaționali, este reflectată în Dispozițiile MSMPS cu privire la repartizarea echipamentului de protecție individuală/dispozitivelor medicale, emise începând cu luna martie 2020 și publicate în mod corespunzător, cu respectarea principiului transparenței. Acestea pot fi vizualizate accesând următorul link: https://msmps.gov.md/legislatie/covid-19/dispozitii-privind-distributia-echipamentelor/.

 • Ce mai trebuie de luat în considerare

  Planurile pentru viitoarele achiziții de vaccin după îndeplinirea nevoilor inițiale - Informația privind numărul de doze de vaccin recepționat și distribuit până la etapa actuală poate fi accesată următorul link: https://www.tender.health/ iar necesarul total de doze este expus în tabelul din compartimentul Bugetul necesar pentru programul de vaccinare, în funcție de cost și organul de conducere

  Eliminarea produselor conexe după utilizare - Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 696 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. și anume Deșeurile tăietoare-înțepătoare în urma vaccținării sunt colectate în cutii de carton marcate în negru sau roșu, cu pictograma pe fiecare dintre fețele frontale și posterioare „Pericol biologic” și simbolul internațional pericol biologic, iar pe toate fețele, vertical, cu linia de umplere maximă recomandată.

Datele au fost sistematizate de către Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale cu suportul A.O. Inițiativa Pozitivă sub egida Coaliției organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici, conform ghidului de bune practici privind Contractare deschisă pentru vaccinul COVID-19 elaborat de Open Contracting Partnership și Transparency International. Publicație a fost realizată cu suportul proiectul „Consolidarea statului democratic de drept: contribuția societății civile” susținut de Ambasada Regatului Țârilor de Jos.